Troupe

company manager Olga Gennadyevna Vorobjeva

 

VOCAL CONCERTMASTER  

 

  Nina Ivanovna Soldatenkova
Honored Artist of Russia

 

  Irina Zinovyevna Teplyakova

 

  Nina Petrovna Zhukovskaya

 

   

 

   

 

SOLO-VOCALISTS  

 

SOPRANO  

 

  Kalchenko Tatiana Vladimirovna

 

  Svetlana Karenovna Arzumanova
International Competition Award Winner

 

  Skazhenik Irina Sergeevna
prize winner of international competitions

 

  Olga Anatolyevna Kormakova

 

  Anastasia Pavlvna Bogoslavskaya
prize winner of all-Russian and international competitions

 

  Muraviova Evgenia Vladimirovna

 

  Pleshkova Natalya Viktorovna

 

  Yulia Genrihovna Ptitsina
prize winner of Russian and international competitions

 

  Yelena Georgievna Severina
prize winner of international competition

 

  Elena Alexandrovna Tihonova
prize winner of Russian and international competitions

 

  Kravcenko Evgenya Gennadievna

 

MEZZO-SOPRANO  

 

  Isabella Valentinovna Bazina
prize winner of international competitions

 

  Anna Sergeyevna Goryacheva
prize winner of international competitions

 

  Grig Victorya Vladimirovna
prize winner of an international competitions

 

  Zinaida Valentinovna Duzhova
prize winner of an international competition

 

  Elena Olegovna Yeremeyeva

 

  Larisa Valentinovna Ivanova
prize winner of an international competition

 

  Natalya Valeryevna Kochubey

 

TENORS  

 

  Sergey Olegovich Aleshyenko

 

  Victor Prokopyevich Aleshkov
honored artist of Russia

 

  Nikolay Valeryevich Zaika

 

  Zakirov Denis Kamilovich

 

  Nikita Alexandrovich Zaharov

 

  Vsevolod Borisovich Kalmykov

 

   

 

  Sergey Harlamovich Muntyan

 

  Denis Valerjevich Ahmedshin
prize winner of all-Russian competition

 

  Dmitriy Nikolayevich Stephanov

 

BARITONES  

 

  Sergey Vasilyevich Belousov

 

  Sergey Valeryevich Kalinov
prize winner of an all-Russian competition

 

  Voronin Andrey Viktorovich

 

  Dmitriy Alexandrovich Lavrov
prize winner of international competitions

 

  Alexey Vladimirovich Pashiev

 

BASSES  

 

  Valentin Yuryevich Anikin

 

  Nikolay Petrovich Mihalskiy

 

  Anton Leonidovich Morozov
prize winner of an international competition

 

  Vladimir Garievich Felyauer